Zakres tematyczny

SPIS GRUP TOWAROWYCH

 1.  Ryby, owoce morza i produkty rybne
  1. świeże
  2. mrożone
  3. konserwowane
  4. przetworzone i wzbogacone
  5. dodatki
  6. inne
 2. Rybołówstwo
  1. sprzęt i urządzenia do połowów
  2. maszyny i technologie do przechowywania i przetwórstwa
  3. porty, jednostki rybackie
 3. Hodowla ryb
  1. pasze
  2. urządzenia i sprzęt do hodowli
  3. farmy rybne
 4. Maszyny i urządzenia
  1. maszyny i urządzenia do przetwórstwa ryb
  2. maszyny i urządzenia do produktów spożywczych
  3. maszyny, wędzarnie
  4. narzędzia
  5. systemy, oprogramowanie
 5. Produkty
  1. dla piekarstwa, cukiernictwa i lodziarstwa
  2. mleczarskie
  3. dla gastronomii
  4. regionalne
  5. ekologiczne
  6. dietetyczne
  7. ekskluzywne, specjalistyczne, dla alergików, diabetyków, dla dzieci
 6. Opakowania
  1. materiały
  2. maszyny
  3. systemy, oprogramowanie
  4. opakowania gotowe
 7. Sklepy i gastronomia
  1. wyposażenia sklepów rybnych
  2. wyposażenie sklepów spożywczych
  3. wyposażenie gastronomii
  4. urządzenia chłodnicze
  5. sklepy mobilne
 8. Utrzymanie czystości w zakładach przetwórczych, gastronomii, sklepach
  1. środki do utrzymania czystości
  2. urządzenia do utrzymania czystości
  3. odzież specjalistyczna
 9. Aparatura pomiarowo – kontrolna oraz sprzęt laboratoryjny
 10. Transport
  1. lądowy
  2. morski
 11. Usługi
  1. projektowania i wykonywania zakładów
  2. konsultingowe i doradcze
  3. wykonywania badań naukowych
  4. utylizacja odpadów poprodukcyjnych
  5. usługi dietetyczne
 12. Wydawnictwa branżowe
 13. Instytucje, organizacje i stowarzyszenia
 14. Resorty i instytucje rządowe
 15. Organizatorzy targów i konferencji