EIT Food AgTech Academy – Nowoczesne technologie w akwakulturze

W ostatnim okresie sektor produkcji żywności poddawany jest wzmożonej presji. Z jednej strony oczekuje się, że wyżywi rosnącą populację planety. Z drugiej, zmaga się z rosnącą konkurencją oraz niedoborem ziemi, wody i energii do produkcji. Na obecne praktyki producenckie mają wpływ zmiany w polityce rządów, ale także zmiany popytu i dystrybucji konsumenckiej. Producentom trudno jest osiągnąć konkurencyjną pozycję na coraz bardziej zglobalizowanym rynku. Doświadczenia innych branż dają jednak nadzieję, że innowacyjne rozwiązania oraz technologie wprowadzone w praktykę gospodarstw mogą przełożyć się na realne zyski. Wykorzystanie nowoczesnych technologii m.in.: genetyki, biotechnologii czy robotyki zmienia pozycję firm we współczesnym łańcuch dostaw żywności, dając im pozycję liderów zrównoważonych zmian. 

Funkcjonowanie Akademii opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych on-line, interaktywnych i stacjonarnych warsztatach, dyskusjach, wsparciu mentorskim i wydarzeniach dotyczących nowych trendów, ze szczególnym naciskiem na „uczenie się przez działanie” i „zmianę zachowań” producentów żywności. 

Relacja z wydarzenia: https://youtu.be/3S6rkAIm3pQ  

Wszystkie prezentacje z warsztatów dostępne są na stronie Instytutu: https://pan.olsztyn.pl/2022/09/eit-food-agtech-academy-nowoczesne-technologie-w-akwakulturze/  

Projekt “EIT Food AgTech Academy” to międzynarodowa inicjatywa ekspertów ds. rolnictwa, rybactwa, naukowców oraz innowatorów z Bawarskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytetu Queen’s w Belfaście, firm John Deere, MASPEX oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji. Więcej o EIT Food na www.eitfood.eu. 

 

Popularyzacja nauki – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 

Dane instytucji: 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

www.pan.olsztyn.pl  

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - Przegląd Rynku Spożywczego